Favicon files not found

Tonerkassetter og blekkpatroner

close-up shot of a CMYK ink cartridges for a color printer
shallow depth of field

Tonerkassetter og blekkpatroner uten påmontert kretskort er klassifisert som farlig avfall og skal behandles etter gjeldende lovverk. Dette leveres som maling, lim og lakk og er ikke gratis å levere.

Tonerkassetter og blekkpatroner med påmontert kretskort er klassifisert som EE-avfall og inngår i den lovpålagte returordningen for denne avfallstypen (småelektronikk). EE-avfall er gratis å levere.

SAP: 705104 Tonerkassetter uten elektronikk
SAP: 70510535 Tonerkassetter utsortert fra EE-avfall

Skal inneholde:

  • Kasserte tonerkassetter sortert i to grupper - med eller uten kretskort
  • Blekkpatroner fra skrivere sortert i to grupper - med eller uten kretskort

Skal ikke inneholde:

  • Annet EE-avfall
  • Annet avfall
  • Emballasje

Innsamling:

Løse tonerkassetter samles i esker for å sikre at støvet ikke lekker ut under transport. Da tonerkassetter inneholder farlige stoffer, og i størst mulig grad skal gjenbrukes, må all håndtering skje på en slik måte at plastbeholderne ikke knuser. Skadede kassetter og patroner legges i poser så det ikke blir lekkasje. Dette leveres godkjente behandlingsanlegg som foretar registrering og sortering av dette.

Behandling:

Tonerkassetter sorteres for å sikre at størst mulig andel går til gjenbruk.

Gjenvinning:

Brukte tonerkassetter går til godkjente behandlingsanlegg for energigjenvinning.

Avvik:

Dersom tonerkassetter og blekkpatroner med og uten kretskort leveres usortert vil hele leveransen klassifiseres som farlig avfall og faktureres som maling, lim og lakk. Håndteringskostnad belastes med gebyr dersom avfallet er emballert. Forsendelser med EE-avfall som er feilhåndtert eller ødelagt, vil faktureres for særskilt håndtering (som farlig avfall dersom sanering er umuliggjort).

Henvisning til avtaler:

Norsk Gjenvinning har avtaler med godkjente returselskaper for EE-avfall.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap 11.

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften kapittel 1. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av returselskap.

Særlige risikoforhold:

Tonerstøv inneholder farlige stoffer og må behandles forsiktig. Støvet kan lekke ut dersom tonerkassettene knuser eller ødelegges.

SAP: 150804
Nr. VK-12
Laget av: fromor
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 23.12.2015
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner