Farlig avfall

Det har kommet nye regler for elektronisk deklarering av farlig avfall i 2015.

Klikk her for å finne ut hvordan du kommer i gang med e-deklarering

 

Hva leter du etter?

Asbest

Asbest finnes i blant annet harde bygg- og fasadeplater (eternitt), isolasjonsmateriale for rør og kjeler, samt i vannrør, og kan også være bestanddeler i fliser, flisskum, avrettingsmasse etc.

Avfall med bromerte flammehemmere

Typiske avfallstyper som inneholder bromerte flammehemmere, er EE-produkter (plast og kretskort), isolasjonsmateriale (bl.a. ekspanert polystyren (EPS, eller ”hvit isopor”), ekstrudert polystyren (XPS) og cellegummi), kjøretøy og tekstiler.

Avfall med ftalater

Ftalater finnes i mange typer produkter, for eksempel i tak- og gulvbelegg (vinylbelegg), kabler og understellsbehandling av bilder. Ftalater blir også brukt i tetningsmidler, lim, maling og lakk.

Avfall med PCB

En del typer bygg og anleggsavfall inneholder PCB, for eksempel maling, fuger, murpuss, avrettingsmasse. Bruk av PCB er i dag forbudt.

Batterier (miljøskadelige)

Batterier som er klassifisert som farlig avfall omfatter visse typer batterier som inneholder kvikksølv (Hg), og visse typer oppladbare batterier som inneholder kadmium (Cd) eller bly (Pb).

Byggskum

Byggskum (Fugeskum/Montasjeskum) er produkter som benyttes innen bygg- og anleggsindustrien til tetning og isolering rundt dør- og vinduskarmer, rørgjennomføringer, hulrom og mellom veggelementer o.l. 

Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK

Finnes typisk i eldre leddporter, fryse/kjølerom, isolasjon i campingbiler, isolasjon under bygg, veier, tunneller o.l.

Maling, lim og lakk

Maling, lim og lakk er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

Olje- og fettavfall

Flytende og fast oljeavfall.

Oljeforurenset masse

Oljeholdig masse.

PCB-holdige isolerglassruter

I isolerglassruter produsert i Norge mellom 1965 og 1975, og importerte ruter frem til 1980, kan det være benyttet PCB-holdig forseglingslim.

Spilloljer

Spillolje er brukt eller kassert olje som ikke lenger kan benyttes til sitt opprinnelig formål. 

Sparepærer (lyskilder med kvikksølv)

Utrangerte, kvikksølvholdige lyskilder som sparepærer, ekskl. lysstoffrør.

Spraybokser

Sprayboksen (aerosolbeholder) benyttes til findistribuering av en væske, for eksempel maling, hårlakk, deodoranter, bakefett eller insektdreper.

Trevirke, kreosotimpregnert

Kreosotimpregnert trevikre er typisk benyttet som jernbanesviller og lysstolper.

Trevirke, trykkimpregnert

Trykkimpregnert trevirke stammer typisk fra lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terasser og annet som har vært benyttet utendørs.

Tonerkassetter og blekkpatroner

Utrangerte tonerkassetter og blekkpatroner kan sorteres som farlig avfall eller EE-avfall.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner