Favicon files not found

Viktig informasjon om håndtering av brannavfall

view of a deserted run down building after a fire

Som mange av dere sikkert er kjent med, er avfall knyttet til brann og branntomter, en krevende avfallsgruppe. I tillegg til enkelte feilsorteringer, opplever vi i dag også utfordringer med nedstrømsløsninger for å håndtere avfallet videre. Her jobbes det for å få på plass en god løsning.

Vi ønsker å løse alle våre oppdrag best mulig, og selvfølgelig i henhold til regelverk. For å unngå misforståelser og feilhåndtering, er det viktig at dere som kunder også kjenner litt til hvilke krav som stilles til brannavfall:

Brent avfall må i mange tilfeller håndteres som farlig avfall, da det blant annet kan inneholde kjemiske forbindelser, PAH, PCB, eller asbest. For å avklare dette, er prøvetaking helt nødvendig. Det kan våre medarbeidere i Kjemiker på vei ™ bistå med.

Vi vil også gjerne minne om hva brannavfall ikke skal inneholde:

  • Asbestholdig materiale
  • EE-avfall
  • Fiberduker
  • Større betongelementer
  • Større metallenheter
  • Stein og tungmasser
  • (Ved deponering heller ikke restavfall og trevirke)

Bruk gjerne et par minutter på å lese artikkelen Hvordan håndtere avfall fra brann og branntomter? og gjør deg kjent med dette faktaarket om brannavfall.

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner