Favicon files not found

Bransjeløsning: Kjøpesenter

Kjøpesenter

"Å få alt fra en leverandør som aktivt bidrar til å forbedre oss bidrar til både fornøyde leietagere og fornøyde kunder."

En gjennomført løsning fra bruker til avfallsrom er avgjørende.

På et kjøpesenter kan det ofte være mange virksomheter med ulike behov. Både serveringssteder, butikker og teknisk drift har sine behov.  En tilrettelagt løsning må tilfredsstille krav fra ulike typer virksomhet samtidig som det må fungere helhetlig med en effektiv og hygienisk internlogistikk. Det er også et tilhørende behov for regelmessig informasjon til alle brukere samt fornuftig skilting og merking hele veien fra avfallsbesitter til avfallsrom. Krav og behov knyttet til sikkerhet må også ivaretas.

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning har lang erfaring med å finne løsninger for kjøpesenter og deres leietakere. I tett samarbeid med noen av landets største kjøpesenter har vi utviklet et kjøpesenterkonsept som ivaretar behovene for tilrettelagt utstyr på i hver enkelt butikk, miljøstasjoner og innredning av avfallsrom.  Vi har også et smart program som skal dekke alle behov for interninformasjon, opplæring, skilting og merking slik at man får en helhetlig og velfungerende løsning. Store avfallskomprimatorer og emballasjepresser hører også med i våre løsninger for kjøpesenter. Vår produktbredde strekker seg fra løsninger for alle avfallstyper til høytrykk og sugetjenester for tanker, avløp, fettutskillere og mye annet. Du får alt på et sted og normalt en kontaktperson som jevnlig følger opp løsningen.

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner