Favicon files not found

Bransjeløsning: Kontor

Kontor

"Vi har nye flotte lokaler og ville ikke ha skjemmende avfallsbeholdere stående i gangen. Vi valgte flotte miljøskap i en tresort som passer godt inn."

En løsning med tilpasset design og kildesortering på hver arbeidsplass.

På en kontorarbeidsplass består den største avfallsmengden av kontorpapir, men det må også være løsninger for plast, bølgepapp, EE-avfall og matavfall. I pene kontormiljø er det viktig at avfallsløsningen er estetisk og glir inn i som en naturlig del.

Stadig flere er opptatt av sikkerhet knyttet til håndtering av dokumenter og sensitivt materiale. Derfor er sikker destruksjon også et sentralt element i vårt konsept.

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning har lagt stor vekt på å finne løsninger tilpasset både den enkelte arbeidsplass og sentrale miljøstasjoner. Vi har utviklet oppsamlingsutstyr spesielt tilpasset kontor med variasjon i både farge, design og materialvalg. Vi har også løsninger for «Sikkert kontor» med låsbare beholdere, sikker logistikk og makulering av innholdet.

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner