Favicon files not found

Bransjeløsning: Hotell

Hotell

"Alt spiller sammen for å sikre gjestenes trivsel, ikke minst opplevelsen av å bo på et hotell med fokus på miljø."

En avfallsløsning på et hotell må tilpasses mange ulike brukere, fra kjøkkenet til smarte løsninger på hvert enkelt rom. 

Avfallshåndtering på et hotell må tilrettelegges for bruk av både ansatte og gjester. Det siste betyr at det stilles krav til både design og en tydelig miljøprofil på løsninger på både overnattingsrom og fellesareal. Internlogistikk og tilrettelegging fra brukere til avfallsrom eller miljøstasjon er viktige elementer i en god løsning. Videre må det tas spesielle hensyn knyttet til behovet for fleksible løsninger for matavfall som oppstår i et hektisk miljø til ulike tider på døgnet. 

Hotellbransjen har høye krav til rapportering og dokumenterte resultater slik at miljøprofil og miljøambisjoner blir ivaretatt. 

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning har lang erfaring med avfallsløsninger på hoteller. Vi har flere av de store kjedene som våre kunder. Sammen med dem har vi utviklet gode logistikk- og utstyrsløsninger i hele landet. Det betyr at våre bransjeløsninger har tatt hensyn til behov knyttet til: opplæring, merking og tilrettelegging i fellesareal, kildesorteringsløsninger for rom, løsninger for avfallsrom og krav til rapportering og dokumentasjon. En av våre viktigste oppgaver er å bidra til at hotellets gjester får opplevelsen av et trivelig og miljøfokusert hotell. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner