Favicon files not found

Matavfall (uemballert)

Domestic and garden compost heap.

Hentes inn fra alle som er omfattet av avfallsforskriftens krav om kildesortering av matavfall som varehandel, servicenæring, næringsmiddelindustri og øvrige virksomheter med husholdningsliknende avfall.

Skal inneholde:

 • Våtorganisk avfall (matavfall)

Skal ikke inneholde:

 • Emballasje
 • Plast
 • Jern
 • Metall
 • Glass
 • Tekstiler
 • Treverk
 • Hageavfall
 • Klumpete emballasje
 • Jord, sand og grus
 • Bleier
 • Annet avfall

Innsamling:

I hovedsak beholdere på flatvogn eller komprimatorbil. Når matavfall leveres i beholder, skal denne ha transparent innersekk.

Behandling:

Kvalitetskontrolleres visuelt.

Gjenvinning:

Våtorganisk avfall blir enten kompostert (til jordforbedring), omdannet til råvare for biogassanlegg eller energigjenvunnet.

Avvik:

Det kan pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til fjerning av uønskede avfallstyper.

Henvisninger til regelverk:

Matavfall er regulert av avfallsforskriften § 10 som stiller krav om kildesortering og materialgjenvinning hos alle virksomheter med husholdningsliknende avfall.

SAP: 111101
Nr. VK-01
Laget av: forbjø
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.12.2022
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner