Favicon files not found

Septiktømming

NG Industri - medarbeider.

Fulle septiktanker kan ofte føre til store konsekvenser – raske og tilgjengelige løsninger er derfor viktig.

Som regel er tømming og håndtering av septik en kommunal oppgave, enten beboer er knyttet til offentlig avløpsnett eller har en privat lukket tank. Det er tilfeller der ansvaret for anskaffelse, vedlikehold og tømming ligger på beboer – som for eksempel fritidsboliger.

Kommunen har avtale med aktører som jevnlig tømmer lukkede septiktanker med betaling gjennom renovasjonsgebyr. I tilfeller med stor belastning eller feil ved rør etc., kan ekstratømming være påkrevet og det er derfor viktig å vite hvilken aktør som kan bistå på kort varsel.

Riktige løsninger for septiktømming forenkler hverdagen

Bruksområder:

  • Næringsbygg
  • Privatboliger
  • Borettslag
  • Hytter
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner