Favicon files not found

Rapportering

Grønt Ansvar

Rapporter og statistikk er helt nødvendig for å ha kontroll på både økonomiske og miljømessige effekter.

Behovet for kontroll og dokumentasjon er økende. Dette er nødvendig for å ha kontroll på kostnader, HMS og kunne dokumentere miljøeffekter. Ofte brukes det mye tid på å samle informasjon og lage rapporter som ivaretar behovene.

Som kunde får du rapporter og statistikk av oss

Rapporter og statistikk som bl.a. dokumenterer oppdrag, kostnader og kildesorteringsgrad kan du enkelt få av oss. Alle data bearbeides og sammenstilles slik at våre kunder får full oversikt og på en enkel måte kan ivareta sine rapporteringsbehov.

Vi har utviklet en rapporteringsmodell som også ivaretar behovet for kunder med flere avdelinger og flere rapporteringsnivåer.


Vi tilbyr følgende rapporter:


Standard rapporter

Dette er enkle rapporter som viser avfallsvolum og sorteringsgrad. Rapportene kan brukes som dokumentasjon til myndighetene.

  • Standard avfallsrapport:
    Viser data i valgt periode og data hittil i år

  • Standard avfallsrapport som også viser kostnader:
    Viser data i valgt periode og data hittil i år

  • Avfallsrapport for bygg og anlegg:
    Viser data i valgt periode og data hittil i prosjektperioden

For kunder som har flere lokasjoner, kan man velge å motta en samlet rapport for alle lokasjonene eller en rapport der data er separert per lokasjon.

Rapportene blir utsendt per e-post som en engangsutsendelse, hver 14. dag, hver måned eller hvert kvartal. Du velger hvor ofte du vil ha rapporten.

Som kunde hos oss, er standard rapporter gratis å motta.


Årsrapport for avfall og materialgjenvinning

Har du blitt kontaktet av Statistisk Sentralbyrå (SSB) om rapportering av avfall og materialgjenvinning, men vet ikke helt hvordan du skal komme i mål? Bestill rapport hos oss, så hjelper vi deg videre.

Det koster kr 2 900,- per rapport og den må være knyttet til et organisasjonsnummer.


Skreddersydde rapporter

Vi hjelper deg med å utarbeide rapporter i henhold til dine ønsker og behov. Trenger du data utover det standard rapport gir, eller har du Grønt Ansvar®-abonnement og trenger hjelp til å lage skreddersydde rapporter? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Tjenesten koster kr 1 500,- per time ekskl. mva (vi fakturerer min. 0,5 timer).

BESTILL RAPPORT

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner