Favicon files not found

Bransjeløsning: Eiendom

Eiendom

"Å få alt fra en leverandør med inngående kunnskap om intern tilrettelegging er avgjørende for trivsel og godt miljø hos oss."

En gjennomført løsning fra bruker til avfallsrom er avgjørende.

Løsninger for eiendommer må som regel ta hensyn til mange leietagere med ulike behov og krav. Slike virksomheter spenner fra kontor til serveringssteder og teknisk drift. Løsninger må ivareta krav til både miljø, estetikk og hygiene. Det er også et tilhørende behov for regelmessig informasjon til alle brukere samt fornuftig skilting og merking hele veien fra avfallsbesitter til avfallsrom. Krav og behov knyttet til sikkerhet må også ivaretas.

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning har lang erfaring med å finne løsninger for eiendommer med alt fra en virksomhet til mange hundre brukere fordelt på mange ulike virksomheter.

I tett samarbeid med noen av landets største eiendomsforvaltere har vi utviklet et eget eiendomskonsept som ivaretar behovene for tilrettelagt løsning hos hver enkelt bruker, miljøstasjoner og innredning av avfallsrom. Et annet viktig element i vår løsning for kontorer er sikker destruksjon av dokumenter og elektroniske lagringsmedier.

Vi har også et smart program som skal dekke alle behov for interninformasjon, opplæring, skilting og merking slik at man får en helhetlig og velfungerende løsning. Store avfallscomprimatorer og emballasjepresser hører også med i våre løsninger for store eiendommer. Fordelen med en leverandør som ivaretar behovene knyttet til både avfallsløsninger og industriservice er stor. Kunden får alt på et sted og normalt en kontaktperson som jevnlig følger opp løsningen.

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner