Favicon files not found

Bransjeløsning: Prosessindustri

Bransjeløsninger (Foto: Marius Wallin)

"Den unike kompetansen og bredden i Norsk Gjenvinning sine tjenester gjør at jeg får alt på et sted."

På en industriarbeidsplass er løsningen for avfallshåndtering og industrielt vedlikehold aldri lik, men strenge krav til HMS, tett oppfølging og individuell tilpassing preger våre løsninger. 

Avfallshåndtering på en industriarbeidsplass må tilrettelegges for å ivareta krav både fra myndigheter og den enkelte bedrift når det gjelder HMS og kvalitet. I tillegg må løsningen også bidra til at egendefinerte krav knyttet til produksjons-effektivitet tilfredsstilles, og da med avstemming mellom partenes HMS personell.

Det er ofte mange typer avfall i en industrivirksomhet, deriblant store mengder farlig avfall som krever sikre løsninger. I tillegg er det stadig behov for industriservicetjenester knyttet til både suging og høytrykksrengjøring.

Industrivirksomheter har høye krav til rapportering og dokumenterte resultater. Løsningen må fungere godt for mange brukere i en hektisk hverdag, der det viktigste er å sikre effektiv og trygg produksjon. SJA (Sikker Jobb Analyse) og risikoanalyser med tilhørende prosedyrer er viktige elementer i alt arbeid for prosessindustrien.

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning har lang erfaring med industrisektoren. Vi har tilrettelagte løsninger for store og små virksomheter i alle deler av landet, og sørger for at kunden kun har en person å forholde seg til. Dette omfatter både avfallshåndtering og et komplett spekter av industriservicetjenester med stor grad av involvering i bedrifters drift og vedlikehold.

Vi har tatt hensyn til alle krav og behov knyttet til adgang, opplæring, merking av containere, rett utstyr til rett avfallstype, effektiv transport, kundetilpassede tjenesteløsninger, kundeservice, vakttelefon og lett tilgjengelige rapporter og dokumentasjon.

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning og tjenesteomfang med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner