Favicon files not found

Trading av avfall

NG, Norsk Gjenvinning

Trading av store volumer

Kommuner og enkelte store aktører velger å prosessere og klargjøre avfall for direkte leveranse til sluttbruker. Dette kan være avfall, returpapir, plast, metaller eller andre avfallstyper. 

Vi ser råvarer der andre ser søppel

Vi ser råvarer der andre ser søppel. Gjennom behovstilpassede og langsiktige avtaler kan vi tilby en jevn og sikker avsetning for alle avfallstyper. Vi håndterer cirka 900.000 tonn avfallsbasert brensel til energigjenvinning, 40.000 tonn til biogassproduksjon, og over 700.000 tonn avfallsbaserte råvarer til materialgjenvinning.

Markedsledende meglerteam

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske avfalls- og gjenvinningsmarkedet. Vi har investert stort i bearbeidings- og behandlingsanlegg for å hele tiden kunne ligge i forkant av utviklingen. For å lykkes med å gi våre kunder den beste løsningen har vi eksperter på alle felt i hele verdikjeden.

Norsk Gjenvinning Downstream

Norsk Gjenvinning Downstream er en egen forretningsenhet med rendyrket fokus på logistikk- og nedstrømsløsninger. Ta kontakt med en av våre spesialister for å se hvordan vi kan bidra til å løse dagens eller morgendagens behov.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner