Favicon files not found

Bransjeløsning: Restaurant

NG leverer avfallstjenester til mange bransjer - her Restaurant

"Avfallsløsningen fra Norsk Gjenvinning gjør at vi kan gjøre det vi kan best."

På et kjøkken stilles det ufravikelige krav til hygiene og en avfallsløsning må være både sikker og effektiv.

På et kjøkken oppstår det flere typer avfall som det må lages gode løsninger for. Det er kritisk viktig at alle krav knyttet til HMS og hygiene er ivaretatt på en sikker måte. Løsningene må sikre krav knyttet både til gjesteområder, kjøkken, avfallsrom og hentested. Det må også tas hensyn til at matavfallet oppstår i variable mengder til ulike tider på døgnet. 

Både utstyr og henterutiner må være tilpasset forskriftenes krav og behovet for en effektiv og godt tilrettelagt arbeidsplass. Restauranter har ofte krav knyttet til behandlingsløsningen for matavfall i etterkant. Det er derfor avgjørende at dette skjer på en optimal måte i forhold til miljøet. 

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning leverer løsninger til små og store kjøkken og restauranter over hele landet. Vi vet at kravene til hygiene og tilpassede utstyrsløsninger er de samme uansett. Utstyr og henterutiner er tilpasset alle typer avfall som oppstår på en restaurant, og det er lagt særlig vekt på å finne gode løsninger som også fungerer på selve kjøkkenet.

Vi sørger for at alt utstyr er fornuftig merket og bistår med utvikling av nødvendig informasjonsmateriell for brukerne. Opplæring og tilrettelegging av løsningen sammen med brukerne er også et viktig element for en vellykket løsning. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner