Favicon files not found

Suge-, spyle- og rørtjenester

Vi tilbyr et stort omfang av tjenester der vi bruker det mest moderne utstyr innenfor suge-/ og spyleteknikk. Vi har prioritert nærhet til kunden slik at vi raskt kan rykke ut og løse oppdragene på en kostnadseffektiv og miljøriktig måte. Gjennom grundig opplæring og høyt fokus på HMS sikrer vi at alle leveranser er i tråd med gjeldende regler og krav. 

NG Industri - medarbeidere og tankbil

Sugetjenester

Vi har utstyr som er godt egnet til tømming og rengjøring av ulike avfallstyper og masser, slik som f.eks. olje, fett, sandfang og stubbloftleire.

Les mer ›
Industri H+©ytrykk

Spyletjenester

Ved hjelp av effektivt utstyr kan vi hjelpe til når du opplever tette rør og avløp, eller har behov for tak- og fasadevask.

Les mer ›
NG Industri - medarbeider.

Rørtjenester

Vi tilbyr både rørinspeksjon og rørfornyelse, som begge deler er en rask og effektiv måte å finne eller forbedre et problem på uten å måtte grave.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner