Radioaktivt avfall

Hva leter du etter?

Lavradioaktivt avfall (LRA)

LRA (lavradioaktivt avfall) er farlig avfall som er klassifisert på grunn av sitt innhold av radioaktivitet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner