Favicon files not found

Bransjeløsning: Bensinstasjon

Bensinstasjon

"For meg var det avgjørende å finne en samarbeidspartner som løser alle behov så jeg slipper å bruke flere leverandører."

Avfall, farlig avfall og oljetanker skal håndteres effektivt mens det er full drift og kunder på stasjonen.

Bensinstasjoner ligger ofte i nærmiljøer, er åpne med fullt innsyn og skal betjene sine kunder døgnet rundt. Det betyr at avfallsløsningene må legges opp slik at de er effektive og tilgjengelige for brukerne uten å skjemme omgivelsene. I tillegg til en rekke avfallstyper som papp, plast, restavfall og matavfall, må det også være løsninger for farlig avfall og tømming av oljeutskillere og sandfang.

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Vi har utviklet løsninger som er tilpasset behovene på en bensinstasjon både i forhold til estetikk og brukervennlighet. Lukkede eller låsbare containere er viktig for å hindre tilgang for uvedkommende samtidig som de ikke skal være sjenerende. Tilpassede løsninger for plastkanner og brennbart avfall i kundeområdene bidrar til effektivitet og trygghet. Sikre og miljøriktige løsninger for farlig avfall ivaretar Forurensningslovens krav. Merking i publikumsområder vil også bidra til å skape et ryddig og proft inntrykk.

Vi leverer et totalkonsept som også omfatter tømming av oljeutskillere og sandfang. Enkle løsninger på telefon, app eller web gjør det lett å bestille i en hektisk hverdag.

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner