Favicon files not found

Bransjeløsning: Olje og gass

Olje og Gass

"For oss er det viktig at våre leverandører har nødvendig erfaring og kompetanse til å kunne utføre oppdrag og tjenester under nær sagt alle forhold på en sikker og effektiv måte."

På oljeplattformer, forsyningsbaser og landbaserte olje-/gassanlegg, er det spesielt strenge bransjekrav til avfallsløsninger, industritjenester, HMS / kvalitet, dokumentasjon og rapportering.

Avfallsløsning og avfallshåndtering på en oljeplattform inkludert ilandføring til avfallsmottak, må tilrettelegges for å ivareta spesielle krav fra myndigheter og operatørselskaper knyttet til både HMS og kvalitet. I tillegg må løsningen også bidra til at egendefinerte krav knyttet til produksjon og kvalitet ivaretas. Tilsvarende krav gjelder også for industritjenester som for eksempel tankrengjøring av supplybåter, høytrykksrengjøring av lavradioaktive rør og rensing av sloppvann. Offshorebransjen har høye krav til rapportering, dokumenterte løsninger og resultater. Løsningen må fungere enhetlig og optimalt for mange brukere i en hektisk hverdag med krav om nulltoleranse til ulykker og forurensning. Avvikshåndtering har prioritet i alle ledd.

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning har lang erfaring med «total waste management»-kontrakter for operatørselskaper og diverse industriservicetjenester for olje- og gassbransjen. Vi har tilrettelagt løsninger og utfører oppdrag på forsyningsbaser og produksjonsanlegg for olje/gass i hele Norge samt i Sverige, Danmark og UK. Med tanke på HMS, har vi tatt i bruk nye og moderne løsninger som for eksempel «no entry» hvor personentring av tanker ved tankrengjøring minimaliseres. Opplæring og kompetanse har høy prioritet hos oss og «riktige løsninger» (valg av avfallsløsning, utstyr og operatører), gir sikre og kostnadseffektive løsninger.

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal. I tillegg kan statistikk og rapporter tilpasses spesielle krav fra offshorebransjen.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner