Favicon files not found

Bransjeløsning: Helseforetak

Helse

"Trygghet for at avtalen innfris på alle områder er noe vi er helt avhengige av."

Med ufravikelige krav til HMS i alle ledd.

Helseforetak er en av de mest krevende virksomhetene når det gjelder avfallsløsninger. Både fordi kravene til HMS er svært høye, og fordi det skal finnes løsninger for svært mange avfallstyper i store og ofte komplekse, bygningsmasser. På større helseforetak er det også drift døgnet rundt, 365 dager i året. I tillegg til de vanlige avfallstypene som papp, papir, matavfall og restavfall må det også legges opp løsninger for farlig avfall, smittefarlig avfall og medisinsk avfall, for å nevne noe. 

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning betjener en rekke helseforetak over hele landet. Fra de minste institusjoner eller helsestasjoner til noen av landets største sykehus. Vi har samlet all vår erfaring og utviklet vårt eget konsept for helseforetak. Vi har sett nødvendigheten av å legge opp til god internlogistikk fra der avfallet oppstår til avfallsrom eller stasjoner for store komprimatorer. Vi kjenner de særskilte kravene som stilles til beholdere og oppsamlingsutstyr for alt fra ordinært avfall til risikoavfall.

En egen avfallsplan sikrer fastlagte rutiner for henting av avfallet. Videre har vi et informasjonsprogram som ivaretar behovene for informasjon til alle brukere slik at det nesten skal være umulig å gjøre feil. Kravene til sikkerhet er også tenkt på gjennom våre løsninger for destruksjon av sensitivt materiale, enten det er dokumenter eller elektroniske lagringsmedier. En dedikert kontaktperson vil alltid følge opp løsningen på de større institusjonene.

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner