Favicon files not found

Sugetjenester

Vi har utstyr som er godt egnet til tømming og rengjøring av ulike avfallstyper og masser, slik som f.eks. olje, fett, sandfang og stubbloftleire.

Industri - Foto: Marius Wallin

Tømming av sandfang og oljeutskillere

Tømming og kontroll med påfølgende rapportering til kunde/kommune utfører vi med moderne kombinasjonsbiler.

Les mer ›
Industri Suging

Tømming av fettutskillere

Manglede tømming av fettutskillere vil føre til tette rør og avløp. Dette kan resultere driftsstans og store kostnader med staking og reparasjoner.

Les mer ›
NG Industri - medarbeider.

Septiktømming

Fulle septiktanker kan ofte føre til store konsekvenser – raske og tilgjengelige løsninger er derfor viktig.

Les mer ›
Industri Suging

Suging av tørre og våte masser

Å bruke sugebil til fjerning av masser er både en smart, kostnadseffektiv og miljøriktig måte å gjøre dette på.

Les mer ›
Bilder oljetank

Sanering av oljetanker

Er du klar over at forurensningsloven gir deg som eier en oljetank ansvaret for eventuell forurensning?

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner