Favicon files not found

Tømming av sandfang og oljeutskillere

Industri - Foto: Marius Wallin

Tømming og kontroll med påfølgende rapportering til kunde/kommune utfører vi med moderne kombinasjonsbiler.

Oljeutskillere:

Ved tømming av oljeutskillere dokumenterer vi hva som blir gjort med oljeutskilleren (kontrollpunkter) samtidig som vi foretar en visuell inspeksjon. Oljeholdig vann og slam deklareres på hvert sitt deklarasjonsskjema. Vi har eget mottak for avfallet som sikrer forsikriftsmessig håndtering.

Krav til rapportering kan variere fra kommune til kommune. Vi bistår med nødvendig dokumentasjon både til kommune og til eier av oljeutskilleren.

Sandfang:

Vi har utstyr som er godt egnet til tømming og rengjøring av alle typer sandfang. Vårt utstyr er spesialtilpasset og inkluderer koordinatdokumentasjon ved tømming av sandfang i funksjonskontrakter og ved veivedlikehold.

Tekniske spesifikasjoner:

 • Suge- og spylebiler
 • Biler med flere kammer på bilen, skille mellom slam og vann/olje
 • Måleapparat for gass
 • Avvanning av slam
 • Prøvetaking av utløpsvannet inkludert analysering
 • Justering og vedlikehold
 • Rapportering til myndighetene

Bruksområder:

 • Rørleggere
 • Bilverksteder/bensinstasjoner
 • Entreprenører
 • Kommuner
 • Eiendomsbesittere
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner