Favicon files not found

Bransjeløsning: Dagligvare

Dagligvare

"Løsningen fungerer hele tiden, slik at jeg kan bruke all min tid på kundene og butikken."

I dagligvarebransjen må avfallsløsningen tilfredsstille strenge krav til hygiene, kildesortering og praktiske løsninger i butikk.

Avfallshåndtering i butikk krever en arealeffektiv løsning der både utstyr og logistikk er nøye tilpasset. I butikk genereres mange typer avfall som skal kildesorteres for å tilfredsstille krav til både økonomi og miljø. Avfallshåndteringen omfattes av flere myndighetspålegg, og særlig knyttet til håndtering av matavfall.

Dagligvarebransjen har høye krav til rapportering og dokumenterte resultater. Løsningen må fungere godt for mange brukere i en hektisk hverdag, der det viktigste er å ha fornøyde kunder.

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning har lang erfaring med dagligvarebransjen. Vi har tilrettelagt løsninger for mange tusen butikker over hele landet. I nært samarbeid med dagligvarekjedene har vi utviklet en effektiv og miljøriktig bransjeløsning. Denne er ment for å ivareta alle behov knyttet til opplæring, merking av containere og beholdere, rett utstyr til rett avfallstype, effektiv transport, kundeservice, og lett tilgjengelige rapporter og dokumentasjon.

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner