Favicon files not found

Bransjeløsning: Grafisk

Grafisk

"Min profesjon er å levere trykksaker av høy kvalitet og jeg samarbeider kun med proffe aktører som kjenner mine behov."

Konkurransedyktige løsninger for både kjemikalier, returpapir, offset, aluminium og vanlige avfallstyper er avgjørende.

Trykkerier har ikke de største volumene med ordinært avfall. Gode priser på aluminium (offset) og returpapir samt en velfungerende løsning for farlig avfall er det avgjørende i valg av leverandør. 

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning har utviklet en løsning som ivaretar behovene til både små og store trykkerier og grafiske virksomheter. Som en av de ledende aktørene på metallgjenvinning og returpapir i Norge kan vi inngå avtaler med prismodeller som gir forutsigbarhet og trygghet. Våre løsninger for kjemikalier (farlig avfall) kan tilpasses alle typer virksomhet.

Vi henter småemballasje eller stiller med tankbil hvis volumene er store. Vi har egne bransjeansvarlige som kjenner behov og krav fra grafisk virksomhet og som sammen med kunden tilpasser vårt konsept på en optimal måte. Med tilstedeværelse på over 90 avdelinger har vi nærhet og fleksibilitet i forhold til de fleste virksomheter i landet.

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner