Favicon files not found

Bransjeløsning: Kraftforsyning

Energi

"Å levere strøm er en av de viktigste samfunnsoppgavene. Vi må samarbeide med selskap vi kan stole på."

Ikke så mye avfall, men store mengder metaller og olje skal håndteres.

Kraftforsyning spenner over et spekter av virksomheter knyttet til produksjon og distribusjon av kraft. Virksomhetene kan ofte ligge på andre plasser enn øvrig næringsvirksomhet, og ofte er behovene relatert til utskiftning- og vedlikeholds-prosjekter. Det er tidvis stor etterspørsel etter tjenester knyttet til både metaller og farlig avfall. Det kan også være betydelige verdier knyttet til materialene som skal fjernes.

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Kraftforsyning er et spesielt interessant , men også krevende område. Vår tilstedeværelse på mer enn 90 steder i landet gir oss en unik mulighet til å være nær kunden og tilby effektive løsninger for både innsamling og transport. Sentralt i vårt konsept for kraftforsyning står gode løsninger for håndtering av olje (farlig avfall) og metaller. Ofte er det store mengder av både kobber og jern som skal fjernes.

Vi går vanligvis inn i en tidlig fase av et prosjekt og planlegger sammen med kunden slik at planer og målsettinger overholdes. Vi har spesialister som bidrar med prising og som kan gi forutsigbare og trygge prismodeller. De høye kravene til HMS er godt kjent for oss og ivaretatt i de modeller vi tilbyr våre kunder. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner