Favicon files not found

Opplæring i bedriftens avfallshåndtering

Speaker at business workshop and presentation. Audience at the conference room.

Opplæring er en god investering for å sikre at målsettinger knyttet til miljø og besparelser innfris. 

En vellykket avfallsløsning kjennetegnes både i forhold til at den er miljøriktig, kostnadsoptimal og enkel å bruke. Ofte er det mangel på opplæring som er årsaken til at man ikke får de effekter man ønsker. Det skal tas hensyn til en rekke lover, forskrifter og reguleringer. Krav definert gjennom miljø- eller kvalitetsstandarder er også med på å legge premisser for hverdagen. Alt blir enklere med motiverte medarbeidere med tilstrekkelig informasjon og forståelse. 

Vi tilbyr standard opplæringspakker eller kundetilpassede opplæringsprogram

Vi har lang erfaring med å tilrettelegge løsninger for våre kunder og kan skrive under på at det å sikre forståelse er nøkkelen til motivasjon og lojalitet mot den løsningen man har etablert. Det er særlig viktig å gjøre dette ved endring eller implementering av ny løsning. Vi har god erfaring med å kjøre korte opplæringsprogram, og vet at dette er en veldig god investering. Ofte er besparelsene store ved å sikre at alle bruker løsningen som forutsatt

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner