Favicon files not found

Bransjeløsning: Bilverksted

Bilverksted

"For meg var det avgjørende å finne en samarbeidspartner som løser alle behov slik at jeg slipper å bruke flere leverandører, samtidig som vi får bistand til å innfri myndighetenes krav."

Mange ulike avfallstyper skal samles inn og kravene til dokumentasjon og kontroll er store.

Bilverksteder har i tillegg til ordinært avfallstyper også store mengder farlig avfall (bilbatterier, oljer, kjemikalier, oljefilter etc.) Behovene for å tilrettelegge løsninger strekker seg fra mekanikerens hverdag på verkstedet til kildesorteringsløsninger for de administrativt ansatte. Bilbransjen har høyt miljøfokus og det stilles ofte strenge krav fra importører og eiere om dokumentasjon og statistikk til miljøregnskap og sertifiseringer. Fra myndighetenes side, er det mer enn 40 lover og forskrifter bransjen må forholde seg til.

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning har et totalkonsept for bilverksteder som dekker alle typer avfall fra farlig avfall til stål og metaller. I tillegg har vi et vidt spekter av industritjenester som: kontroll/tømming av oljeutskillere og sandfang, beredskap, vask og rengjøring og henting av refusjonsberettiget olje. Videre kan vi støtte kunden i forhold til miljørisikoanalyse, stoffkartotek, prøvetaking, myndighetsrapportering og rådgivning. Miljøsafe er en standardløsning for farlig avfall stykkgods som ivaretar alle krav knyttet til lagring og håndtering.  

Vårt totalkonsept omfatter også rådgivning/kartlegging, opplæring, rapportering og informasjon som sikrer at alle bruker løsningene som forutsatt, og som tilfredsstiller myndighetenes krav.

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning og miljøtjenester med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en enge kundeportal.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner