Favicon files not found

Rådgivning

Rådgivning

Gode råd kan spare millioner av kroner.

Stadig flere lover, forskrifter og reguleringer stiller krav til avfallshåndteringen. I tillegg øker forventningene til både kostands- og miljøoptimalisering. Svært mange sliter med å ha tilstrekkelig oversikt og ha trygghet for at man gjør de rette valgene. 

Vi har dyktige rådgivere som deler sin kompetanse med deg

Vi har sett et stadig voksende behov for rådgivning og støtte i forhold til mange sider ved miljøarbeidet hos våre kunder. Vi har bred kompetanse og dyktige medarbeidere innenfor en rekke fagfelt. En av våre viktigste oppgaver er å delta aktivt i forbedringsprosesser hos våre kunder og dele vår erfaring og kunnskap. Våre rådgivningstjenester dekker bl.a følgende.  

  • Sikkerhetsrådgiver
  • Vurdering av komplekse og sammensatte avfallsløsninger og bransjekonsepter
  • Avfallstypevurdering og analyseforståelse farlig avfall
  • Miljørisikoanalyser
  • Forståelse av regelverk for alle typer avfall (også farlig avfall)
  • Beredskapsplaner for uforutsette utslipp
  • Prosjektvurdering ved blant annet industriell rengjøring
  • HMS
  • Myndighetsrapportering
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner