Favicon files not found

Bransjeløsning: Varehandel

Annen varehandel

"Bevisste kunder er også opptatt av miljøet."

Utpakking av varer skaper store volumer med papp og plast. Effektive og miljøriktige løsninger er avgjørende.

Avfallshåndtering i butikk krever en arealeffektiv løsning der både utstyr og logistikk er nøye tilpasset. I butikk genereres mange typer avfall som skal kildesorteres for å tilfredsstille krav til både økonomi og miljø. Løsningen må fungere godt for mange brukere i en hektisk hverdag, der det viktigste er å ha fornøyde kunder.

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning har lang erfaring med løsninger for varehandel. Vi har tilrettelagt løsninger for butikker i mange ulike segmenter over hele landet. I nært samarbeid med noen av våre største kunder har vi laget et konsept som ment for å ivareta behov knyttet til opplæring, merking, rett utstyr til rett avfallstype, effektiv transport, kundeservice, og lett tilgjengelige rapporter og dokumentasjon.

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner