Favicon files not found

Hageavfall

View on isolated pile organic garden waste in container (focus on center)

Hageavfall består av busker, trær, kvister, planter, gress og andre typer grøntavfall fra hager, parker o.l. Hageavfall skal kun være organisk avfall.

Skal inneholde:

Organisk materiale som f.eks:

  • Busker
  • Trær
  • Kvister
  • Planter
  • Gress

Skal ikke inneholde:

  • Stein
  • Grus
  • Jord
  • Betong

Innsamling:

Containere 10-40 m3 og SmartSekk.

Behandling:

Hageavfall kan bli kvernet før kompostering e.l.

Gjenvinning:

Hageavfall brukes som overdekkingsmasse eller går til kompostering.

Avvik:

Det ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er i overenskomst med avtalen.

SAP: 113101
Nr.
Laget av: fromor
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 27.04.2022
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner