Favicon files not found

Bransjeløsning: Industri

Industri Sla¦èttland

"Vi må ha full kontroll i alle ledd av produksjonen og en samarbeidspartner som bidrar til dette er helt avgjørende for oss."

På en industriarbeidsplass er løsningen for avfallshåndtering og vedlikehold aldri lik, men strenge krav til HMS, tett oppfølging og individuell tilpassing preger våre løsninger.

Avfallshåndtering på en industriarbeidsplass må tilrettelegges for å ivareta krav fra myndigheter knyttet til både HMS og kvalitet. I tillegg må løsningen også bidra til at egendefinerte krav med tanke på produksjons-effektivitet og kvalitet ivaretas. Det finnes mange typer avfall i en industrivirksomhet. Det er ofte store mengder farlig avfall som krever sikre løsninger. I tillegg er det stadig behov for industriservice-tjenester knyttet til blant annet suging og høytrykksrengjøring både når det er snakk om daglig- og periodisk vedlikehold/oppdrag.

Industrivirksomheter har høye krav til rapportering og dokumenterte resultater. Løsningen må fungere godt for mange brukere i en hektisk hverdag, der det viktigste er å sikre effektiv og trygg produksjon.

Effektiv og miljøriktig bransjeløsning

Norsk Gjenvinning har lang erfaring med industrisektoren. Vi har tilrettelagt løsninger for store og små virksomheter i alle deler av landet. Vi har utviklet en løsning basert på at vi leverer alle tjenester slik at kunden kun har en å forholde seg til. Dette omfatter både løsninger for avfallshåndtering og et komplett spekter av industriservice tjenester. Vi har tatt hensyn til alle behov knyttet til opplæring, merking av containere, rett utstyr til rett avfallstype, effektiv transport, optimale tjenesteløsninger, kundeservice, vakttelefon og lett tilgjengelige rapporter og dokumentasjon.

Grønt Ansvar er utviklet for kunder som vil ha full kontroll på sin avfallsløsning og tjenesteomfang med nødvendig dokumentasjon, statistikk og rapporter på en egen kundeportal.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner