Kjemiker på vei™

Kjemiker på vei

"Endelig fikk vi ryddet og fjernet det som har ligget her lenge og som vi var veldig usikre på hvordan vi skulle håndtere. Norsk Gjenvinning både analyserte, sorterte og hentet avfallet. "

Ikke alle virksomheter har den nødvendige kompetansen når det gjelder kartlegging, analysering og rydding av farlig avfall, tanker mv.

Konsekvensen er at det blir liggende eller kanskje håndtert på feil måte. Det kan igjen medføre fare for både mennesker og miljøet. 

Vi har kjemikere som kan komme til deg

Vi har sett at det er et stort behov for hjelp og bistand fra kjemikere ute hos kunden. Dette har vi tatt på alvor og nå sender vi våre kjemikere ut på veien for å hjelpe de som trenger det, med en rekke tjenester knyttet til farlig avfall, fyringsoljetanker, oljeutskillere mv.

Vi løser behov knyttet til bl.a:

  • Kartlegging
  • Rådgivning
  • Prøvetaking
  • Analyser
  • Opprydding av farlig avfall
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner