Sanering av oljetanker

Bilder oljetank

Er du klar over at forurensningsloven gir deg som eier en oljetank ansvaret for eventuell forurensning?

Fra 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, og man må da gå over til fossilfri oljefyring om man skal benytte denne varmeløsningen videre. Har du en oljetank som ikke lenger er i bruk, krever en del kommuner at denne skal fjernes helt fra eiendommen. I spesielle tilfeller kan de fylles igjen, men dette krever tillatelse fra kommunen.

Ta kontakt med kommunen der du bor dersom du er usikker på om du har en oljetank på tomten din. Kommunen skal ha en oversikt over alle nedgravde tanker.

Overlat oljetanken og oljefyren din til fagfolk i Norsk Gjenvinning

  • Tømmer
  • Bortkjøring
  • Miljøsanerer og gjenvinner
  • Gassfrisertifiserer (krav)

Har du fortsatt en oljetank på eiendommen? Kontakt oss for hjelp ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner