Favicon files not found

Tømming av fettutskillere

Industri Suging

Manglede tømming av fettutskillere vil føre til tette rør og avløp. Dette kan resultere driftsstans og store kostnader med staking og reparasjoner. Det kan også medføre at kommunen krever å få dekket ekstra kostnader knyttet til vedlikehold av kommunalt avløpsnett.

Krav til tømmehyppighet er fastsatt i NS EN 1825, og det vil si at fettutskilleren skal tømmes når 15% av det totale våtvolum utgjør fett. Ellers så gjelder kommunale forskrifter for tømmehyppighet, de kan variere fra ingen krav til tømming hver måned. Det er viktig å sjekke hva som gjelder i din kommune. Norsk Gjenvinning kan tilby fast tømming og kontroll i rutekjøring til fast pris og leverer dette til godkjent behandlingsanlegg.

Bruksområder:

  • Restauranter
  • Kafeer
  • Kiosker
  • Kantiner
  • Bakerier
  • Dagligvareforretninger
  • Bensinstasjoner
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner