Favicon files not found

 

Det er produsent/avsender som er ansvarlig for at smittefarlig avfall håndteres etter «Forskrift om smittefarlig avfall»- samt ADR-regelverket.

Emballasje

Det skal bare benyttes emballasje som er beregnet for formålet, og smitteavfall skal merkes tydelig, med fargekode (gult).

Les mer ›

Håndtering

Avfallsbesitter treffer de nødvendige tiltak som står i forhold til avfallets mengde, sammensetning og farlighetsgrad for å hindre spredning av smitte.

Les mer ›

Transport

Helsetjeneste og virksomhet som transporterer eller håndterer smittefarlig avfall fra disse, skal sørge for at smittefarlig avfall ikke blandes med andre typer avfall.

Les mer ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner