Favicon files not found

 

Det er avfallsprodusenten som er ansvarlig for at smittefarlig avfall håndteres riktig. Smittefarlig avfall må håndteres etter forskrift om smittefarlig avfall og i henhold til ADR/RID-regelverket.

Emballasje og håndtering

Avfallsbesitter har ansvaret for at smittefarlig avfall emballeres på en slik måte at det ikke medfører fare for spredning av smitte. Avfallsbesitter treffer de nødvendige tiltak som står i forhold til avfallets mengde, sammensetning og farlighetsgrad for å hindre spredning av smitte.

Emballasje for smittefarlig avfall skal være gul, eller merket med gule symboler, og det må tydelig fremgå hva innholdet er.

  • Smittefarlig avfall er ADR-gods og skal i UN-godkjent egnet emballasje.
  • Emballasjen skal være tydelig merket med UN-nummer og fareseddel.
Smittefarlig avfall skal kastes i gul emballasje.

Dokumentasjon

Etter forskrift om smittefarlig avfall skal det være tilgjengelig dokumentasjon på hvor det smittefarlige avfallet kommer fra, hvordan det er oppbevart, håndtert og transportert.

Produkter for farlig avfall i NG-butikken

Risikobeholder 30L og 50L

Gul UN-godkjent risikobeholder med låsbart lokk, merket UN3291. Smitteavfall klasse 6.2.

Kjøp i NG-butikken

Gule plastsekker

Gule plastsekker på 100 liter som er produsert av 100 % gjenvunnet plast.

Kjøp i NG-butikken

Kanyleboks

UN-godkjent kanyleboks på 2 liter for håndtering av skarpe gjenstander og smittefarlig avfall. 

Kjøp i NG-butikken


Flytende materiale og stikkende redskaper

Avfall med store mengder flytende materiale, som svært våte kompresser, bleier og lignende, må først emballeres med tynn plastpose, for å hindre lekkasje.

Plastsekkene er ikke UN-godkjent emballasje og må derfor lastes over i en stiv, UN-godkjent ytteremballasje, som må være væsketett. Anbefalingen er å bruke gule, godkjente bokser og flere enheter, dette vil redusere faren for smitte.

Plastsekken er ikke beregnet for skarpe gjenstander som nåler og kutteredskaper som kan stikke igjennom sekken. Skarpe gjenstander må håndteres i støtsikker UN-godkjent emballasje. Deretter samles dette i containere på 5 m3 som forbrenningsanlegget har tilgjengelig. Disse blir hentet inn og tippet i bunker for direkte forbrenning.

Transport

Helsetjeneste og virksomhet som transporterer eller håndterer smittefarlig avfall fra helsetjeneste, skal sørge for at smittefarlig avfall ikke blandes med andre typer avfall.

Transport av smittefarlig avfall omfattes av ADR-regelverket. Dersom transporten er under 333 kg netto farlig gods, kan det kjøres etter unntak i kap 1.1.3.6.2 (s. 49) og ADR-kompetansebevis er ikke nødvendig.


Merk!
Krav om opplæring gjelder fremdeles jf. kap. 1.3.


Leveringsplikt

Helsetjeneste hvor det oppstår smittefarlig avfall, skal så snart som mulig sørge for at avfallet blir levert til behandling ved anlegg med behandlingstillatelse etter forskrift om smittefarlig avfall § 6, eller med forbrenningstillatelse etter forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall.

Avfall som kan være smittefarlig:

  1. Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende).

  2. Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller vevsrester.

  3. Vevsbiter, organer, blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod) samt blodige bandasjer.

  4. Avfall fra luftsmitteisolater.

Se også:

Veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale – februar 2022

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner