Favicon files not found

Brannslukningsapparater

Uploaded by ida

Det fins flere typer brannslukningsapparater på markedet;

 • Pulverapparat
 • Skumapparat
 • Karbondioksidapparat (CO-gass)
 • Vanntåke

Gassflasker har farlige egenskaper og skal transporteres til anlegg som har utstyr for å håndtere dem. Et pulverapparat inneholder et pulver som drives ut av nitrogen-gass. Innånding av pulveret kan gi pustevansker og risiko for utvikling av lungeødem.

NS-kode: 7261
EAL-kode: 160504
UN-nr: 1044

 

Skal inneholde:

 • Brannslukningsapparat pulver u/halon
 • Brannslukningsapparat med CO2
 • Brannslukningsapparat med skum

Skal ikke inneholde:

 • Halon apparater
 • Propanbeholdere
 • Ukurant gass

Innsamling:

Vi leverer brannslukkere til resirkulering. Gjenvinningsgraden på brannslukkere øker betydelig hvis de leveres stående, og vi tilbyr derfor et skilleveggsystem av papp som kan plasseres i pallen. Dette systemet vil i tillegg redusere risikoen for å skade brannslukkere under transport. 

Brannslukkere skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun leveres til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Brannslukkningsapparatene sorteres etter tilstand, og de som er i god nok stand resertifiseres og gjenvinnes. De som ikke lenger er brukbare forbehandles og destrueres ved høy tempraturforbrenning i anlegg som har tillatelse til dette

Gjenvinning:

 • Brannslukkingsapparater som er hele, uten bulker og tydelig rust vil kunne re sertifiseres og erstatter nye. 
 • Brannslukningsapparater som ikke når kravene for re sertifisering går til energigjenvinning og materialgjenvinning av metallet.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon. 

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

Pulveret er lite farlig å få i seg, men kan virke lett irriterende og uttørkende på slimhinner i øyne, luftveier og mage-tarmkanalen. Kvalme og brekninger kan komme både ved innånding og svelging av pulver. Innånding av større mengder pulver kan gi pustevansker og risiko for utvikling av lungeødem. Ved massiv eksponering for pulver kan en få akutt oksygenmangel.

SAP:
Nr.
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 24.02.2023
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner