Favicon files not found

Uorganiske syrer

Bildedatabase fra ScanStock

De uorganiske syrene blir ofte kalt mineralsyrer fordi de stammer fra mineraler i bergarter. De fleste mineralsyrene er sterke syrer, og du vil nesten alltid møte de løst i vann. Konsentrerte løsninger av sterke syrer har lav pH og er sterkt etsende. De mest vanlige mineralsyrene er saltsyre (HCl), svovelsyre (H2SO4) og salpetersyre (HNO3). Saltsyre brukes ofte på lab. Salpetersyre brukes til å lage kunstgjødsel og sprengsstoff. Svovelsyre brukes som råstoff i industrien.

SAP: 71310011-71310015 Uorganiske syrer væske
SAP: 71310023-71310025 Uorganiske syrer pulver
SAP: 71310213-71310215 Flussyre

Skal inneholde:

  • Uorganiske syrer
  • Flussyre

Skal ikke inneholde:

  • Uorganiske baser
  • Organiske syrer og baser
  • Løsemidler
  • Kvikksølvholdige kjemikalier

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Nøytraliseres i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Nøytraliseres i egnede anlegg og deponeres.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

Alle syrer og baser er etsende. Uorganiske stoffer er ofte farligere enn organiske stoffer. Unngå søl og sprut på øyne og hud. Syrer og baser skal settes i hver sine fat.

SAP: 7131-serien
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 27.01.2017
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner