Favicon files not found

Aluminium nytt klipp

Bilder kap 9 metall

Nytt, blankt produksjonsavfall, uten lakk, maling og plastfolie og vedheng som jernskruer (Fe).

Skal inneholde:

  • Nytt, blankt, produksjonsavfall

Skal ikke inneholde:

  • Andre metaller
  • Spon og små utstansinger
  • Avfall eller andre forurensninger

Innsamling:

Kapp fra produksjon. Hentes inn med containere på krok- eller liftbil.

Behandling:

Presses eller klippes.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenbruk.

Avvik:

Leveranse av større tonnasje med kjent analyse/ kvalitetsbetegnelse, kan gi pristillegg.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 145122
Nr. VK-44
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner