Favicon files not found

Aluminium offset

Bilder kap 9 metall

Brukte eller nye offset plater fra trykkeindustrien.

Skal inneholde:

  • Aluminium plater fra trykkerier
  • Rester av trykksverte

Skal ikke inneholde:

  • Andre metaller
  • Urenheter som f.eks. papir
  • Avfall eller andre forurensninger

Innsamling:

Kommer fra trykkerier. Hentes inn stablet på pall eller løst.

Behandling:

Presses.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenbruk.

Avvik:

Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. sorteringsgebyr.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 145120
Nr. VK-45
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner