Favicon files not found

Aluminium profiler blanke

Bilder kap 9 metall

Elokserte nye, ikke behandlede profiler, betegnelse 6060, 6030.

Skal inneholde:

  • Ubehandlede eller behandlede profiler

Skal ikke inneholde:

  • Valsede knekte plater
  • Andre metaller
  • Andre forurensninger

Innsamling:

Kapp fra produksjon.
Hentes inn med container på kror- eller liftbil.

Behandling:

Presses eller klippes.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenvinning.

Avvik:

Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. sorteringsgebyr.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 145127, 145129
Nr. VK-46
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner