Favicon files not found

Komplekst jern

Bilder kap 9 metall

Komplekst jern er sammensatt av stål og ikke-magnetiske metaller av ulike typer. En typisk avfallstype for de som ikke har en ensartet type skrapjern.

Skal inneholde:

  • Skal inneholde stål og metaller
  • Metallandelen er anslått til 4 - 8 %
  • Det kan forekomme plast og andre ikke-ønskelige avfallstyper i komplekst jern. Dette er avfallstyper som naturlig hører med til produktene som er kassert. F.eks. kan dette være sykkeldekk på en kassert sykkel.

Skal ikke inneholde:

  • Avfallsdelen skal ikke overstige 10 %

Innsamling:

Komplekst jern er den vanligste skrapjernavfallstypen fra avfallsbesitter. Vi samler den inn fra bilverksteder, byggeplasser, industri, sorteringsanlegg o.l. Hentes vanligvis i containere for lift- eller krokbil på 10-35 m3 åpen

Behandling:

Komplekst jern blir fragmentert slik at jernet, metallene og avfallet skiller seg fra hverandre. Før fragmentering sorteres grovt jern ut.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenvinnes.

Avvik:

Leveransens andel av avfall må ikke overstige 15 %. Dette vil medføre nedklassifisering.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 149901
Nr. VK-55
Laget av: panhan
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner