Favicon files not found

Emballasje PE-HD/PP

Bilder kap 11-13

Plastemballasje i PE-HD eller PP, herunder transport- og produktemballasje.

Skal inneholde:

 • Ren PE-HD og/eller PP-emballasje, iht. Grønt Punkts definisjoner. Emballasjen skal være tom og tørr.

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plastemballasje enn PE-HD og PP
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Rarlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastprodukter

Innsamling:

Container, liftbil, komprimatorbil og på pall.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, før den presses og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir kvernet, vasket og ev. granulert før ny råvare materialgjenvinnes til leker, bygningsmaterialer, kasser, brett og annet.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn oppgitt plastemballasje, vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert som blandet plastemballasje, blandet plast eller restavfall.

SAP: 172272
Nr. VK-108
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner