Favicon files not found

Produksjonsspill - PS

Bilder kap 11-13

Plastartikler i PS.

Skal inneholde:

Plastprodukter som industrielle komponenter, smelteklumper fra plastproduksjon, separerte kvaliteter fra EE-avfall m.m. Leveranser kan kreve dokumentasjon som bilder og/eller produkt/sikkerhetsdatablad.

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plast enn PS
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastemballasje

Innsamling:

Container, liftbil, komprimatorbil og på pall.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, før den presses og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir kvernet, vasket og ev. regranulert før det går til produksjon av nye produkter.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn oppgitt plastkvalitet, vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert som blandet plast eller restavfall.

SAP: 172261
Nr. VK-106
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner