Produksjonsspill - PS

Bilder kap 11-13

Plast fra produksjon som store beholdere.

Skal inneholde:

  • Plast fra produksjon
  • Plast som ikke går i Grønt Punkt-ordningen
  • Plast som ikke er emballasje
  • Plasten skal være tom og tørr

Skal ikke inneholde:

  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling:

Container, liftbil, komprimatorbil og på pall.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt. Etter dette blir den presset og levert til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir kvernet og vasket før det går til produksjon av nye produkter.

Avvik:

Dersom lasset inneholder produksjonsspill av PE og PP vil lasset bli nedklassifisert til Produksjonsspill PE-PP-PS. Om lasset inneholder plastfilm (LDPE) eller andre plastavfallstyper vil lasset nedklassifiseres som restavfall.

SAP: 172261
Nr. VK-106
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner