Favicon files not found

Tauverk PE/PP

Bilder kap 11-13

Tauverk, trosser og nett i PE og/eller PP.

Skal inneholde:

 • Produksjonsspill og post-konsument produkter.

Skal ikke inneholde:

 • Produkter i andre materialsammensetninger enn oppgitt samt impregnerte produkter.
 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plastemballasje enn LDPE
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastprodukter

Innsamling:

Løst i krokkasser.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, eventuelt ved hjelp av vareprøver eller produktark. Akseptert gods vil sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir kvernet, vasket og granulert før det går til produksjon av nye produkter som beholdere, konsument- og husholdningsartikler, emballasje og møbler.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn spesifisert fraksjon vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert til restavfall.

SAP: 174101
Nr. VK-106
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 04
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner