Favicon files not found

Fra 1. oktober ble det innført avviksgebyr for feilsortering av batterier

  

I vår bransje utgjør batterier en sikkerhetsrisiko hvis de ikke blir sortert ut og håndtert korrekt. Ett eneste lite batteri er nok til å starte en brann.

 

Brannene oppstår i hovedsak fordi batterier og småelektronikk med batterier, er feilsortert og ender i andre avfallsfraksjoner, som restavfall eller papiravfall.

Det har vist seg at det er svært vanskelig for gjenvinningsbransjen å sortere ut kasserte batterier fra restavfallet. Bedre sortering i husholdningen og hos næringslivet er derfor helt nødvendig for at mengden feilsorterte batterier reduseres.

Fra 1. oktober 2023 ble det innført avviksgebyr på kr 10.000 for batterier som havner i andre avfallsfraksjoner.

Vi håper at gebyret skal virke preventivt mot batterier som feilsorteres i andre avfallsfraksjoner, slik at risikoen senkes kraftig for anleggene, våre ansatte og samfunnet rundt oss.

Batterier skal sorteres og leveres inn som farlig avfall

​Det er strengt forbudt å kaste batterier, elektriske og elektroniske produkter sammen med annet avfall. Feilsortering kan føre til brann hjemme hos deg selv, på kontoret, under transport og på gjenvinningsanleggene. Batteriene kan oppbevares i en boks for oppsamling av brukte batterier og skal leveres som farlig avfall. 

Privatpersoner kan levere batterier gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, i dagligvarebutikker eller i butikker som selger tilsvarende batterier. Det samme gjelder for elektroniske og elektriske produkter.

Visste du at småbatterier finnes i følgende produkter?

Syngende bursdagskort, blinkende joggesko, elektriske tannbørster, spillkonsoller, telefoner, smartklokker, røykvarslere, bombrikker med mye mer.

 

Tiltak for å hindre brann

Her snakker vi om ganske enkle tiltak:

  • Sørg for at brukte batterier ikke blir kastet sammen med restavfallet.
  • Skaff en egen oppsamlerenhet hvor batteriene kan kastes.
  • Teip polene for å unngå gnistdannelser.
  • Lever batteriene til en miljøstasjon eller en forhandler.

 

Mindre husholdningsbatterier kan leveres hos innsamlere, mens større batterier fra næring skal leveres som farlig avfall på godkjent mottak.

Teip polene på batteriene for å forhindre brann.

  

Produkter som gjør kildesorteringen enklere

Se utvalget av produkter i nettbutikken vår som gjør kildesorteringen av batterier enklere.

Batteriboks med håndtak.

Video: Batterier i avfallet er en brannfelle

Les mer og se videoen "Batterier i avfallet er en brannfelle" på Gjenvinningsbloggen. Innlegget er skrevet av Morten Frøid.

Brannslukning hos Groruddalen Miljøpark, Oslo.
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner