Favicon files not found

Miljøsafe™-skap

Miljøsafe

Skapene kommer i fire ulike størrelser, ferdig innredet og tilpasset ulike bransjebehov. Skapene kan også innredes etter kundens eget ønske.

Mål og spesifikasjoner:

Volum Lengde  Bredde Høyde Vekt
1,6 m³ 1,14 0,8 2,0 170
5 m³ 1,71 1,41 2,24 300
9 m³ 2,95  1,41 2,24 550
11 m³ 3,2 2,0 2,38 1 100
24 m³ 3,9 2,4 2,5 1 850

Lengde/bredde/høyde = meter
Vekt = kg

Elementer i Miljøsafe™-skap:

  • Godkjent for lagring av farlig avfall
  • Brannslukkingsapparat i tak
  • Avrenningskar som hindrer avrenning
  • Låsbart for å ivareta kravene til sikkerhet
  • Lomme for dokumentasjon
  • Merket iht. forskrift
  • Opplæring/miljøkurs
  • Perm med all nødvendig dokumentasjon

Henting av farlig avfall skjer til avtalt tid eller ved bestilling.

Miljøsafe

Skap

Godkjent for lagring av farlig avfall.

Miljøsafe

Avrenningskar

Avrenningskar i bunn av skapet for å hindre avrenning

Miljøsafe

Brannslukker

Det er montert brannslukkingsapparat i taket  

Miljøsafe

Dokumentasjon

Egen lomme i dør for oppbevaring av dokumentasjon

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner