Favicon files not found

Forbud mot levering av sorte og fargede søppelsekker

Sekker

For å kunne utføre mottakskontroll i tråd med våre konsesjoner er det ikke lenger tillatt å kaste avfall i sorte og fargede (gjelder ikke transparente) søppelsekker. 

Fra 1. september 2019 innførte Norsk Gjenvinning forbud mot å levere avfall i sorte eller fargede (gjelder ikke transparente) søppelsekker.

Et slikt forbud er helt nødvendig for at vi skal kunne utøve en forsvarlig mottakskontroll og sikre at det ikke kommer farlig avfall eller selvantennelige materialer (litiumbatterier) inn i avfallsstrømmene som skal gjenvinnes.

Dette er allerede gjennomført i flere kommuner og hos en rekke gjenvinningsselskaper over hele landet. Vi legger opp til en gradvis utrulling der vi nå prioriterer informasjon og best mulig tilrettelegging for våre kunder. Dette får derfor ingen konsekvens for avfall som allerede er kastet i noen av våre containere eller beholdere.

Bruk bare gjennomsiktige sekker

Gjennomsiktige sekker finnes å få kjøpt de fleste steder, men du kan enkelt bestille gjennomsiktige sekker fra vår nettbutikk ngbutikken.no. Vi har et stort utvalg, blant annet merkede avfallssekker for forskjellige avfallstyper.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner