Sanering av oljetanker

Bilder oljetank

"Godt å bli kvitt borettslagets gamle fyringsoljetank før det var for sent."

Totalløsning for sanering av private fyringsoljetanker gjør det enkelt å oppfylle kommunale krav.

Ikke alle vet om de har en oljetank i hagen – dette bør du ta greie på. Gamle ståltanker kan ruste og olje lekke ned i grunnen. Går det hull på tanken, må du selv eller borettslaget betale for opprenskning av grunnen – noe som kan bli meget kostbart. I følge forurensningsforskriften, er det huseier som har meldeplikt til kommunen om man har en oljetank.

I henhold til «Forskrift om nedgravde oljetanker», skal det gjennomføres tilstandskontroll når tanken har nådd en viss alder med kommunen som tilsynsmyndighet. Tanker som ikke er i bruk skal saneres (sjekk lokale kommunale krav). Du bør sjekke med ditt forsikringsselskap om forsikringen dekker eventuell forurensning.

Ta kontroll over fyringsoljetanken din og unngå forurensning og store kostnader

For å unngå ubehagelige overraskelser, bør en profesjonell aktør kontaktes for rådgivning, bistand og tilbud tilpasset dine ønsker og behov. Norsk Gjenvinning kan tilby totalløsning inkludert råd og veiledning og du kan velge den løsningen som passer for deg.  Er dere flere i nabolaget som kan sanere oljetanken samtidig, vil prisen kunne bli lavere.

Vi har et samarbeid med Oljefri som er organisert via Naturvernforbundet, se www.oljefri.no

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner