Septiktømming

"Vi fikk hjelp med en gang da tanken rant over."

Fulle septiktanker kan ofte føre til store konsekvenser – raske og tilgjengelige løsninger er derfor viktig.

Som regel er tømming og håndtering av septik en kommunal oppgave, enten beboer er knyttet til offentlig avløpsnett eller har en privat lukket tank. Det er tilfeller der ansvaret for anskaffelse, vedlikehold og tømming ligger på beboer – som for eksempel fritidsboliger.

Kommunen har avtale med aktører som jevnlig tømmer lukkede septiktanker med betaling gjennom renovasjonsgebyr. I tilfeller med stor belastning eller feil ved rør etc., kan ekstratømming være påkrevet og det er derfor viktig å vite hvilken aktør som kan bistå på kort varsel. En full septiktank kan lett skape sosiale utfordringer da toalettet ikke kan benyttes.

Riktige løsninger for septiktømming forenkler hverdagen

Ved behov for å tømme en full septiktank raskt og unngå følgeskader, kan Norsk Gjenvinning bistå ved bruk av kombinertbiler som både har sugefunksjon og spyleutstyr. Vi har dialog med kommune og lokale renseanlegg/mottak for septik. Ekstratømminger blir fakturert enten fra kommunen (dersom dette inngår) eller direkte fra oss. Vi kan også bistå med vurdering av kvaliteten på tanken og evt. vedlikehold og utskiftning.

Tjenesten kan bestilles på 09700 i de geografiske områder selskapet dekker.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner