Tette avløp

Industri - Foto: Marius Wallin

"Toalettet var tett og det rant utover badegulvet. Heldigvis fikk vi rask hjelp til oppsuging på gulvet og fikk fjernet det som tettet toalettet."

Tette avløp er ofte et stort problem som dukker opp når vi minst venter det og krever rask løsning og årsaksanalyse - noe som ligger i våre løsninger.

Veldig mange opplever fra tid til annen at avløp er tette – dette kan være avløp fra toalett, vasker, innvendige og utvendige sluk. Årsaken kan være mangt, fra bleier og gjenstander som puttes i toalettet til gjengroing og slam i rør og bend. Å få orden på tette avløp haster ofte da primærbehov, som toalettbruk og klesvask/oppvask, settes ut av funksjon. Kortsiktig løsning er å spyle opp avløp med spesielle spyledyser samt foreta en rørinspeksjon for å se at avløp er åpent igjen og for, om mulig, å identifisere årsaken til at avløpet er tett. Det bør sjekkes om denne type bistand er dekket av forsikringen.

Tette avløp – et problem som har en årsak

Ved hjelp av en moderne bilpark med riktig utstyr (sugeutstyr, spyleutstyr med egen vanntank og inspeksjonskamera), kan Norsk Gjenvinning bistå med oppspyling av nær sagt alle tette avløp, både innvendig og utvendig. Vi vil også vurdere årsaken til at avløp er tett slik at dette kan rettes opp. Ofte kommer vi tilbake gjentatte ganger for å spyle opp et tett avløp som ikke er utbedret – noe som fører til unødvendige høye kostnader. Et problem kan også være groing i avløpsrør med røtter etc. Til dette benytter vi rorkuttere og høytrykk som føres inn i avløpsrørene.

Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner