Red ring binder standing out from a row of dark binders

Bokføring av fakturaer og avregninger

05.06.2015

F.o.m. 5. juni 2015 er det blitt enklere å bokføre våre fakturaer og avregninger!

  • Kundens inntekter fremkommer tydeligere ved at kundens salg (avfallstyper med positiv verdi) og kundens kjøp presenteres adskilt.
  • Første side vil fortsatt vise netto beløp og totalt per leveringsadresse.
  • Kundens kjøp og kundens salg har særskilte spesifikasjoner av merverdiavgift.*
  • Alle fakturalinjer fremkommer med merverdiavgiftssats.

* Avfallstyper med positiv verdi skal bokføres som inntekt hos kunden. For kunder som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal det beregnes utgående merverdiavgift.

Noe du lurer på?

Kontakt Kundeservice ›