Suging av tørre og våte masser

Industri Suging

"Vi begynte å fjerne stubbloft fra huset vårt, men det støvet så kraftig og vi kom ikke til. Heldigvis søkte vi bistand fra et selskap med supersuger."

Ved hjelp av kraftig vakuum, kan nær sagt alle masser suges opp og transporteres vekk.

Det er mange typer oppdrag som kan synes umulig å få utført og som vil kreve store fysiske anstrengelser for gjennomføring. Det kan være uforutsette hendelser, vedlikehold, forurensning og graving.

Til en rekke oppdrag kan vakuumsuger med opptil 200 mm slange og lang rekkevidde benyttes, som for eksempel: Fjerning av stubbloftsleire, slam, fjerning av singel på flate tak, suging av flis og slam, suging av jord rundt kabler, tømming av oljetanker/oljeutskillere, suging av sand fra sandkasser, suging av forurensning i kryprom under hus som følge av lekkasje. Riktige løsninger gir best kvalitet og pris.

Vakuumsuging – en effektiv løsning for fjerning/tilføring av masser

Som en av de første aktørene i Norge som tok i bruk vakuumsuging for massehåndtering, har selskapet bred kompetanse og mye utstyr plassert på våre anlegg. I tillegg til daglig å bistå industribedrifter og entreprenører med vakuumsuging, utfører vi mange oppdrag for privatpersoner.

Utstyret kan foruten å suge, også blåse ut masser over lange distanser (eksempel ny sand til sandkasser i borettslag). Tett samarbeid med skadesaneringsselskaper og forsikringsselskaper er med på å kunne gi kundetilpassede løsninger om noe skulle skje.

Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner